[12:52 PM] Stažení ebooku [12:52 PM] [12:52 PM] Zobrazení čísla [12:56 PM]
June 2, 2023

Jak na správné dávkování Ovosanu?

Zjistěte, jaké je ideální dávkování přípravku Ovosan podle vašeho zdravotního stavu.

Jak na správné dávkování Ovosanu?

Článek pro vás připravili autoři knihy Já, Ovosan.

Ovosan je přírodní přípravek skládající se ze směsi bioaktivních fosfolipidů, zkráceně BAF. Fosfolipidy jsou pro lidské tělo nezbytné látky, které se vyskytují zejména v membránách buněk. Čeští vědci přišli na to, že pravidelný příjem BAF výrazně posiluje imunitní systém a pomáhá při léčbě a prevenci mnoha chorob, dokonce i v boji s autoimunitními a onkologickými nemocemi. Jaké je ideální dávkování tohoto zdraví prospěšného doplňku vám stručně popíše tento článek.

Základem je prevence

Pro preventivní účely se doporučuje užívat 3 kapsle Ovosanu denně po dobu jednoho měsíce. Tato kúra vám pomůže zlepšit stav imunitního systému. Funguje tedy jako prevence mnoha nemocí souvisejících s imunitou u člověka, který nemá žádné vážnější zdravotní problémy a je vhodné ji opakovat dvakrát do roka. Prevence výrazně přispívá k celkovému zdraví.

Prevence a léčba bakteriálních a virových infekcí

Pokud se na pracovišti nebo v rodině pohybujete v blízkosti nemocného člověka a chcete podpořit svou obranyschopnost, doporučuje se užívat preventivně 3 - 6 kapslí denně po dobu, kdy je to aktuální, obvykle tedy týden až dva. Pokud se již cítíte nemocní, užívejte 6 kapslí denně ve schématu 3 - 0 - 3. Nemoc pak zpravidla proběhne rychleji a mírněji.

Dávkování pro onkologické pacienty

Hned v úvodu je nutno říci, že konkrétní dávkování závisí na zdravotním stavu, věku, hmotnosti a dalších faktorech. Každý případ je proto individuální a přesné dávkování, zejména u vážnějších onemocnění, je doporučováno konzultovat s lékařem. 

U onkologických pacientů stanovujeme dávkování podle diagnózy a fáze, ve které se pacient nachází. Níže si popíšeme pouze obecné schéma užívání vycházející ze zkušeností lékařů.

 • V případě čerstvé diagnózy s relativně dobrou prognózou se doporučuje užívat 6 - 9 kapslí denně po celou dobu léčby a ještě půl roku po ní. Následně je vhodné dávky velmi pomalu snižovat a pokračovat 3 kapslemi denně (nejlépe po dobu 1 roku). Po ukončení léčby je dobré pokračovat preventivními kúrami dvakrát ročně, viz výše. Důležité je, že čím dříve se s užíváním Ovosanu začne, tím lépe. Pokud začneme ještě před první dávkou chemoterapie nebo biologické léčby, posílíme včas imunitu a tělo následně léčbu lépe snáší bez vedlejších účinků. V době současného absolvování všech složek standardní léčby zmírňuje Ovosan její nepříznivé vedlejší účinky (nauzea, nechutenství, únava atd.) A po ukončení standardní léčby, kdy je imunitní systém jejím vlivem zcela oslaben, Ovosan imunitu posiluje a tím pomáhá chránit pacienta před recidivou. Proto se Ovosan nevylučuje se současným absolvováním chemoterapie ani žádnou jinou fází onkologického onemocnění, naopak je zde velmi vhodným doplňkem.
 • U čerstvé diagnózy těžších onemocnění s horší prognózou (např. tumor pankreatu, glioblastom, tumory plic) nebo při zjištění metastáz v době diagnózy se doporučuje užívat 15 kapslí denně (5 - 5 - 5) dlouhodobě (nejlépe 1 rok) a následně pak dávku postupně pomalu snižovat (podle vývoje onemocnění). Doporučená dávka v dalších letech (ideálně 3 letech) je 6 kapslí denně (3 - 0 - 3). Pokud je pacient po těchto 3 letech v remisi, můžeme snížit dávkování na 3 kapsle denně a postupně přejít na režim prevence.
 • V případě recidivy onemocnění se užívá zpravidla 9 - 15 kapslí denně, podle závažnosti a rozsahu onemocnění, a to dlouhodobě (nejlépe po dobu 1 roku). Následně se dávka snižuje podobně jako v případě čerstvé diagnózy těžších onemocnění s horší prognózou, viz výše.
 • Pokud je onemocnění v remisi, postupujeme podobně jako v případě prevence. V případě těžších onkologických onemocnění je v době remise pro jistotu vhodnější absolvovat delší nárazové kúry (2 měsíce) i třikrát ročně. 

Ani při dlouhodobém užívání Ovosanu nebyly prokázány žádné nežádoucí účinky ani narušení jakýchkoliv léčebných postupů.

Další onemocnění spojená s potřebou posílit imunitní systém

U dalších onemocnění spojených s potřebou posílení imunity se doporučuje užívat 6 kapslí denně (3 - 0 - 3) po dobu alespoň 6 měsíců. Posílení imunitního systému by mělo být patrné již po 2 měsících. Dávky následně postupně snižujte a poté přejděte na nárazové preventivní kúry, viz výše. 

Mezi takováto onemocnění patří: 

 • neurologická onemocnění - mozkové příhody, různé typy demencí
 • infarkty a stavy po nich a před nimi
 • špatné jaterní testy a nemoci jater
 • některé poruchy reprodukce - špatný spermatogram, endometrióza
 • autoimunitní onemocnění - psoriáza, Crohnova nemoc, RS

Další zásady užívání

 1. Dávkování je nastaveno na průměrnou hmotnost dospělého člověka. Při vyšší hmotnosti může být vhodné dávku zvýšit.
 2. Není rozhodující, je-li Ovosan užíván před jídlem, nebo po jídle. Doporučuje se dodržovat pitný režim
 3. Není nutné dodržovat přesnou dobu dávkování a přesný interval mezi dávkami jako např. u antibiotik.
 4. Nedoporučuje se užívat Ovosan v období po transplantaci nebo čekání na ni. Zde se totiž lékaři snaží o utlumení imunitní odpovědi a Ovosan by mohl pracovat proti této snaze. V takových případech je vždy potřeba poradit se s lékařem.
 5. V případě dávek vyšších než 6 kapslí denně a zejména u osob, které mají problém s trávicím traktem, se doporučuje denní dávku zvyšovat postupně a obdobně ji při ukončování postupně snižovat. Také je možné si pro lepší stravitelnost denní doporučenou dávku rozdělit i na více než tři a snížit tak počet současně užitých kapslí.

Nebojte se zeptat

Pokud si stále nejste jisti, jak Ovosan správně užívat, nebojte se zeptat. Pokud na www.jaovosan.cz nenajdete odpověď na svoji otázku, můžete napsat na email eva.pokorna@jaovosan.cz. Pro konzultaci s lékařem existuje také telefonní linka Ovosan 800 201 210.

Andrew Moore - Book Webflow Template

Andrew Moore

Entrepreneur, Writer and Speaker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Dui lectus adipiscing sit non hendrerit odio rutrum semper ut. Sagittis turpis nulla eleifend nam egestas venenatis augue. Vitae nisi, id pulvinar augue tristique feugiat ultricies pretium proin. Velit quam et nunc diam molestie. Risus tempus.

About Andrew

Subscribe to my newsletter

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum aute irure dolor