[12:52 PM] Stažení ebooku [12:52 PM] [12:52 PM] Zobrazení čísla [12:56 PM]

Zásady práce s vašimi údaji

1. Udělujete tímto souhlas společnosti digihovor s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, IČ: 09840095, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského Soudu v Praze, oddíl C, vložka 343112 (dále jen „Správce“),aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: e-mail

2. E-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílaní newsletteru. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:

digihovor s.r.o.

Hroznová 493/5

118 00 Malá Strana

e-mail: info@digihovor.cz

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: a. Poskytovatel softwaru webflow.com

b. Agentura digihovor s.r.o.

c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- na přenositelnost údajů,

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.


 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady používání souborů cookies