[12:52 PM] Stažení ebooku [12:52 PM] [12:52 PM] Zobrazení čísla [12:56 PM]
February 20, 2023
Resources

Vaše příběhy: karcinom tlustého střeva

V rubrice Vaše příběhy vám představujeme pacienty, kteří byli léčeni s různými onkologickými onemocněními.

Vaše příběhy: karcinom tlustého střeva

Vaše příběhy: karcinom tlustého střevaV rubrice Vaše příběhy vám představujeme pacienty, kteří byli léčeni s různými onkologickými onemocněními. Jedná se o pacienty, kteří absolvovali standardní léčbu u svého onkologa a pod dohledem lékaře užívali Ovosan. Podívejte se na jejich cesty a zkušenosti. Všem pacientům děkujeme za možnost zveřejnit jejich příběhy, dnes konkrétně paní K. M.


Autor - MUDr. Peter Bednarčík, CSc.
z knihy a sekce kazuistik

Příběh paní K. M. nar. 1945

„V letech 2003 až 2008 jsem prodělala operaci, chemoterapii a ozařování z důvodu zhoubného nádoru tlustého střeva. V červnu 2008 při kontrole v Praze na přístroji PET/CT mi byl zjištěn nádor v oblasti bederní páteře a kostrče.

Následně v červenci téhož roku byla zahájena léčba opět chemoterapií, kterou jsem ukončila v únoru 2009. V důsledku tohoto dalšího nálezu jsem se začala zabývat i možností jiné léčby než je jenom chemoterapie a začala jsem pročítat veškerou dostupnou literaturu a získávat informace o jiných možnostech léčby. Při tom jsem se doslechla o pomocné léčbě Ovosanem a tím jsem získala možnost přímého kontaktu s panem doktorem Bednarčíkem.

Po osobní návštěvě a konzultaci s panem doktorem jsem začala užívat již před zahájením léčby chemoterapií. Po celou dobu aplikace chemoterapie jsem neměla žádné vedlejší účinky jako někteří pacienti, se kterými jsem se potkávala (např. zvracení, hubnutí, nutný odpočinek a velkou únavu mezi aplikacemi). Množství užívaného Ovosanu jsem vždy konzultovala s panem doktorem.

Po ročním užívání Ovosanu a následné kontrole v Praze na přístroji PET/CT mi nebyl zjištěn žádný nález, výsledky byly negativní. Tím jsem si vlastně vzpomněla na úplný začátek mých zdravotních problémů, se kterými jsem se přes mail obrátila na jednoho docenta z Brna, který po seznámení s mou diagnózou konstatoval, že nález v oblasti páteře a kostrče mně zůstane i po chemoterapii, která mi ovšem prodlouží život.

Jsem přesvědčena, že díky pravidelnému užívání Ovosanu jsem zdravá, což dokazují i výsledky pravidelných kontrol. V této době užívám Ovosan preventivně vždy po konzultaci s panem doktorem Bednarčíkem."

Ze dne 23. 2. 2012

Zápis MUDr. P. Bednarčíka, CSc

Pacientka prodělala v roce 2004 operaci s následnou chemoterapií a radioterapií pro karcinom tlustého střeva. Dále dispenzarizace. Po čtyřech letech v červnu roku 2008 jí byla zjištěná recidiva onemocnění – ložisko v malé pánvi – os sacrum, postižení obratle S3–4, infiltrace kostní dřeně. Sama si ihned nasadila podpůrnou léčbu Ovosanem (9 kapslí denně), který užívala souběžně s indikovanou paliativní chemoterapii (Avastin + Campto + Xeloda + Bonefos). V plánu 6 sérií.

Průběh léčby
  • Po 3. sérii chemoterapie kontaktovala pacientka poradnu MUDr. P. Bednarčíka, CSc, který jí od konce srpna roku 2008 zvýšil dávky Ovosanu na 12 kapslí denně.
  • Magnetická rezonance z 30. 9. 2008 ukázala, že ložisko je poloviční (2 cm).
  • 18. 11. 2008 byla ukončena poslední 6. série chemoterapie a vzhledem k dobrému snášení léčby a dobrému léčebnému efektu se lékaři rozhodli přidat dalších 6 sérií.
  • Magnetická rezonance z 7. 1. 2009 – zmenšení o 3 mm.
  • Po 10. sérii chemoterapie 11. 2. 2009 kolísání krevního tlaku a průjem. Rozhodla se poslední dvě chemoterapie neabsolvovat.
  • 18. 5. 2009 PET/CT – bez patologických ložiskových změn.
  • Kolonoskopie 9. 6. 2009 – fysiolog. nález do céka, anastomosa intaktní; kontrola 11/09 – bez známek relapsu.
  • Veškeré kontroly dále bez známek recidivy onemocnění až dosud.
  • Ovosan nasazen dále v preventivních dávkách 6 kapslí denně do konce roku 2010, pak vysazen.
  • V dalším období užívala Ovosan vždy po půlroční pauze po dobu dvou měsíců jako prevenci recidivy onemocnění v dávce 6 kapslí denně.

Aktuální zdravotní stav paní K. M. k začátku roku 2014 – přetrvává remise onkologického onemocnění, veškerá kontrolní vyšetření jsou bez průkazu nádorové patologie.

Andrew Moore - Book Webflow Template

Andrew Moore

Entrepreneur, Writer and Speaker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Dui lectus adipiscing sit non hendrerit odio rutrum semper ut. Sagittis turpis nulla eleifend nam egestas venenatis augue. Vitae nisi, id pulvinar augue tristique feugiat ultricies pretium proin. Velit quam et nunc diam molestie. Risus tempus.

About Andrew

Subscribe to my newsletter

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum aute irure dolor